Waarom een contract laten opstellen?


Een goed contract laten opstellen is erg belangrijk omdat je dan goed op papier hebt staan wat je hebt afgesproken.  In een overeenkomst is het erg belangrijk dat alle juridische afspraken correct worden opgenomen. Dit voorkomt vervelende verassingen. Daarnaast kun je met de overeenkomst bewijzen wat er is afgesproken als er onverhoopt toch onenigheid is ontstaan.

Bij het opstellen van overeenkomsten kennen we in Nederland contractsvrijheid. Contractsvrijheid houdt in het kort in dat je zelf mag beslissen welke afspraken je maakt en met wie je dat doet. Dat is prettig, maar af en toe moet je wel weten wat je doet. Voor bepaalde soorten contracten zijn namelijk toch wettelijke regels bepaald. Daarnaast kent de wet ook veel uitzonderingsmogelijkheden. Die moet je wel weten. Ken je niet alle vereisten, dan kan je per ongeluk een arbeidsovereenkomst opstellen in plaats van een freelance overeenkomst.

Het is niet alleen dat er bepaalde regels gelden voor verschillende contracten, een correct opgestelde overeenkomst voorziet ook in toekomstige situaties. Je weet maar nooit of omstandigheden wijzigen of misschien krijg je onenigheid. In zo’n geval is het voor jouw juridische- en onderhandelingspositie belangrijk dat er een goede overeenkomst is opgesteld. Je hebt in een goede overeenkomst immers afspraken gemaakt wat je rechten en plichten zijn in zo een situatie.

Als er grotere belangen spelen, dan is het wijs om de overeenkomst door een specialist op te laten stellen. Een jurist neemt het dan uit handen. Iemand die van de hoed en de rand weet.

Wil je een contract laten opstellen? Neem dan contact op via de link.


De juridische basis van een contract 

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding van dat aanbod. Een contract kan schriftelijk en mondeling tot stand komen. Hoewel een mondeling contract ook gewoon een overeenkomst is, is het niet aangeraden om een contract mondeling aan te gaan. Dat komt omdat het achteraf onmogelijk is om te bewijzen welke afspraken er zijn gemaakt en wat de bedoeling van die afspraken was.

Om van een rechtsgeldige overeenkomst te kunnen spreken, moet er voor een groot aantal soorten contracten worden voldaan aan in de wet opgenomen regels. Een deel van deze regels zijn ervoor als daar niks over is opgenomen in het contract. De bepalingen vullen dan de leegtes in de overeenkomst. Ook zijn er ook regels waar je niet van mag afwijken. Dat wordt ook wel dwingend recht genoemd. Een voorbeeld hiervan is het wettelijk minimumloon.

Een contract opstellen, waar je op moet letten

 Een bepaling mag niet voor meerdere uitleggen vatbaar zijn
 Wees zo concreet mogelijk
 Weet wat je wilt afspreken en waarom
 Geen enkele situatie is gelijk