Algemene voorwaarden

Je Je gaat vaak overeenkomsten aan. Zo ga je vaak contracten aan met andere bedrijven, zoals leveranciers. Maar je sluit ook contracten met degene aan wie je jouw producten of diensten verkoopt. Als je een contract sluit, dan maak je daar afspraken over. Over bijvoorbeeld wat er geleverd wordt en wat daarvoor wordt betaald. Wanneer het product of dienst wordt geleverd is ook iets waar je afspraken over maakt.

Om ervoor te zorgen dat je niet iedere keer dat je een overeenkomst sluit ook iedere keer moet onderhandelen over alle voorwaarden en afspraken, kun je een set standaard bepalingen gebruiken en bij het contract voegen. Dit zijn bepalingen die belangrijk en altijd hetzelfde zijn. Deze voorwaarden worden algemene voorwaarden genoemd. Dit wordt ook wel de kleine lettertjes genoemd.

Algemene voorwaarden kunnen verschillend worden gebruikt. Naast de algemene voorwaarden als je iets verkoopt bestaan bijvoorbeeld ook algemene inkoopvoorwaarden, licentievoorwaarden en onderhoudsvoorwaarden.

Waarom heb je algemene voorwaarde
Als je algemene voorwaarden gebruikt, dan zijn jouw rechten en plichten en die van jouw klant gelijk duidelijk. In de algemene voorwaarden heb je immers de belangrijkste rechten en plichten opgenomen.

Algemene voorwaarden kunnen ook tijdbesparend werken. Ook zorgen algemene voorwaarden voor tijdsbesparing. Je hoeft immers niet over ieder habbekratsje te onderhandelen. Deze afspraken staan al vast.

Een van de belangrijkste redenen om algemene voorwaarden te gebruiken, is dat af kan wijken van wet- en regelgeving en dat je verschillende risico’s kunt beperken. Het is mogelijk om jouw aansprakelijkheid te verkleinen of soms helemaal uit te sluiten. Tot op zekere hoogte dan.

Als er een conflict ontstaat wordt er vaak verwezen naar de algemene voorwaarden. Ondanks dat wordt deze vaak niet gelezen. Omdat je bij conflicten teruggrijpt op de regels die je hebt gemaakt, is het belangrijk dat de voor jou belangrijke regels in de algemene voorwaarden staan. 

Wanneer zijn algemene voorwaarden geldig
Algemene voorwaarden zijn niet zomaar van toepassing. Ook zijn niet automatisch jouw algemen voorwaarden van toepassing. Om te beginnen moeten de algemene voorwaarden ‘ter hand gesteld’ worden. Dat houdt in dat je de afnemer voor of bij het aangaan van de overeenkomst de gelegenheid moet geven om de van de voorwaarden kennis te nemen. De algemene voorwaarden met de offerte meesturen is daar een voorbeeld van.

De algemene voorwaarden moeten hierna van toepassing op het contract worden verklaard. Bijvoorbeeld door in de offerte te vermelden dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Tot slot moet de andere partij op de een of andere manier akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Dat kan door schriftelijk expliciet akkoord te geven. Dat kan ook door mondeling akkoord te gaan met de voorwaarden. Het is zelden voldoende als iemand niet negatief reageert op de algemene voorwaarden.