Vof contract opstellen inclusief begeleiding

Waarom stel je een vof contract op
Als je gaat samenwerken, dan het het van belang dat je de gemaakte afspraken goed op papier zet. Dit geldt uiteraard ook als je een vof gaat oprichten, of al hebt opgericht. Het beste is om de afspraken voor dat je echt gaan beginnen goed op papier te zetten. Achteraf heb je dan minder geschillen.
 
Wat gebeurt er als jullie gaan stoppen of als een van jullie wilt uittreden? Wellicht is iemand slecht in zijn taken uitvoeren. Denk ook goed na over hoe de opbrengst en de kosten verdeeld worden.
 
Als je een vof start, is het belangrijk om goede afspraken te maken. Het is niet altijd even makkelijk om goede afspraken te maken. Regelmatig zijn niet alle afspraken realistisch of uitvoerbaar. Een jurist kan jullie helpen bij het maken van goede afspraken.


Waarom begeleiding bij het opstellen van een vof overeenkomst
In de vorige alinea hebben we al gezien dat het noodzakelijk is om goede afspraken te maken als je met een of meer anderen in een vof gaat samenwerken. Soms wordt er achteraf toch anders over bepaalde onderwerpen gedacht terwijl men van te voren ervan overtuigd was er hetzelfde over te denken. Een conflict is dan snel ontstaan.

Onderwerpen worden niet altijd uitvoerig genoeg besproken met als gevolg dat er wordt aangenomen dat iedereen er hetzelfde over dacht. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je nog even nadacht over een ander onderwerp waardoor er een belangrijk deel aan je voorbij is gegaan. Het kan ook zijn dat iemand niet het achterste van zijn tong durfde te laten zien. Vergeet ook niet dat meningen kunnen veranderen. Het kan dus zijn dat doordat iemand van mening is veranderd, jullie niet meer hetzelfde over afspraken denken.

Je moet ervoor zorgen dat dit soort problemen zich niet voordoen. Maar ook dat alle afspraken haalbaar en uitvoerbaar zijn en dat er geen belangrijke onderwerpen worden vergeten. Een jurist kan je daarbij helpen. Deze expert zorgt er voor dat jullie op een zo goed mogelijke manier kunnen samenwerken en dat mogelijke conflicten zo goed mogelijk zijn ondervangen.


Wat heb je nu precies aan de begeleiding
Het voordeel van begeleiding bij het opstellen van een vennootschap onder firma overeenkomst is dat je zeker weet dat je alle belangrijke onderwerpen hebt besproken. Hierdoor hoef je niet zelf alles te bedenken. Jullie worden door een expert aan de hand van een checklist meegenomen langs alle onderdelen die je moet opnemen in de overeenkomst. Er is vanzelfsprekend genoeg ruimte om extra afspraken af te spreken. Misschien het meest belangrijke voordeel is dat je alle vragen die je hebt kunt stellen aan iemand die daar advies over kan geven.