Wat moet er in een arbeidscontract staan

In een arbeidsovereenkomst regel je de onderlinge verhoudingen tussen een werkgever en werknemer en de arbeidsvoorwaarden. Niet ieder contract die aangeduid wordt als arbeidsovereenkomst is daadwerkelijk een arbeidscontract. Een overeenkomst die anders wordt genoemd kan soms weer wel een arbeidscontract zijn.

Er moet aan diverse eisen worden voldaan wil er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Het lastige hieraan is, is dat je wel moet weten wat die voorwaarden zijn en vooral wat deze inhouden. Als je hier niet zeker van bent, dan is het verstandig om de arbeidsovereenkomst op te laten stellen.

Wil je een arbeidsovereenkomst laten opstellen? Neem dan contact op via de link.

Een mondeling arbeidscontract

Net zoals bij veel andere soorten contracten, is het wettelijk niet verplicht om een arbeidsovereenkomst schriftelijk overeen te komen. Een arbeidscontract kan niet alleen schriftelijk maar ook mondeling of stilzwijgend worden aangegaan. Mondeling is alleen niet aan te raden. Bij een mondeling contract loop je redelijk wat risico. Bewijs maar eens dat de arbeidsovereenkomst niet voor onbepaalde tijd is aangegaan. Wat is er afgesproken en welke afspraken heb je al dan niet gemaakt? Daarbij komt ook dat bepaalde afspraken alleen geldig zijn als ze schriftelijk zijn overeengekomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het concurrentiebeding, de proeftijd en tussentijdse opzegging.

Soorten arbeidsovereenkomst


Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Een tijdelijk contract is een andere benaming voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Je hebt een einde van het contract afgesproken waardoor je weet dat contract tijdelijk is.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Na een of meerdere contracten voor bepaalde tijd komt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In de meeste gevallen krijgt een medewerker een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd automatisch. Dat gebeurt nadat de werknemer drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heeft gehad of als de overeenkomsten meer dan drie jaar hebben gelopen. Dat heet de ‘ketenregeling’.

Arbeidsovereenkomst oproepkracht (min-max)
Als je medewerkers flexibel wil inzetten en tegelijkertijd garanties wil geven, dan is een min-maxcontract het meest geschikt. Met eeb min-maxcontract heb je een flexibel in te delen uren bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werknemer heeft recht op in ieder geval de garantie-uren. De garantie-uren zijn de minimaal afgesproken uren. Als kan de werknemer voor de maximaal afgesproken uren inzetten als er meer werk is. Vandaar het min-maxcontract.

Oproepovereenkomst (nulurencontract)
Een nulurencontract is ook geschikt voor als je medewerkers flexibel wilt inzetten. Een nulurencontract gebruik je alleen als je geen garanties kunt geven voor voldoende werk, maar wel personeel nodig hebt. Is er geen werk? Dan hoef je de werknemer ook niet in te zetten en meestal ook niet uit te betalen. Als er wel werk is, dan laat je de werknemer wel werken en betaal je voor de uren dat hij daadwerkelijk heeft gewerkt.

Projectovereenkomst
Een projectovereenkomst is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het contract wordt voor de duur van een bepaald project aangegaan. De overeenkomst eindigt van rechtswege zodra het project is geëindigd.